Citigroup giảm kinh doanh của mình trong nước contra online

Category: Thư giãn 0 0

Buenos Aires. Citigroup hôm qua đã http://contraonline.net/ chính thức thông báo sẽ bán hoạt động ngân hàng của người tiêu dùng của mình tại Argentina, Brazil và Colombia để tập trung vào việc kinh doanh của khách hàng doanh nghiệp và tổ chức.Động thái này là một phần của tái cơ cấu nhằm đơn giản hóa hoạt động toàn cầu của nó.

Thông qua một tuyên bố ngày ở New York, các tập đoàn ngân hàng lớn thứ ba tại Hoa Kỳ vào số lượng tài sản, cho biết việc bán bao gồm các hoạt động của thẻ tín dụng và ngân hàng bán lẻ (chi nhánh ngân hàng) trong ba quốc gia này.

Giám đốc điều hành Citi Michael Corbat nói rằng mặc dù kinh doanh trong ba nước này “có chất lượng cao”, nhóm đã quyết định tập trung vào khách hàng tổ chức tại ba nước này và trên toàn khu vực.

tai game contra online

Citigroup đã tìm cách để làm Cài đặt contra online về máy điện thoại ios cho rõ ràng, tuy nhiên, đó là một tổ chức tài chính “vẫn cam kết Mỹ Latinh” sau một thế kỷ hiện diện, nhưng đó là mục tiêu của tổ chức này là để phân phối tốt hơn các nguồn lực của các ngân hàng nắm giữ trong 23 nước trong khu vực để nắm bắt cơ hội. Các bộ phận ngân hàng tiêu dùng mới có 54 triệu khách hàng trên toàn thế giới.

sự hiện diện nhỏ hơn

Citigroup đã cắt giảm các ngân hàng bán lẻ khác ở Mỹ Latinh, và trong tháng 10 năm 2014 thông báo rằng nó sẽ để lại Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panama và Peru, trong số các nước khác ngoài khu vực, chẳng hạn như Hungary hay Nhật Bản.

Citi có một sự hiện diện mạnh mẽ ở các nước Mỹ Latinh khác, đặc biệt là ở Mexico, thông qua công ty con của nó Banamex.

Cho đến khi việc bán các hoạt Game contra online chơi ở máy iphone động này được hoàn thành, việc chuyển giao các doanh nghiệp Citigroup tham gia kể từ khi ký hợp Citicorp Citi Holdings, với sự điều chỉnh tương ứng với kết quả tài chính từ nửa đầu năm nay.

Công ty Citi Holdings, một tổ chức song song đã được tạo ra trong cuộc khủng hoảng tài chính vừa qua, bao gồm trong đó các tài sản và các doanh nghiệp không cốt lõi của Citigroup được bán theo thời gian.

Các thông báo để thoái vốn tài sản tại Argentina, Brazil và Colombia, một tháng sau khi Citigroup kết quả hiện tại cho năm tài chính, trong đó đóng cửa với lợi nhuận 17.080 triệu USD trước đây. Mặc dù thu nhập ròng được cải thiện 50 phần trăm trong năm nay như các đối thủ trong lĩnh vực tài chính cáo buộc phía đọng doanh thu, đó là khoảng 76.350 triệu.

Related Articles

Add Comment