Đây là một phần của một xu hướng hướng game 7 vien ngoc rong

Category: Lời yêu thương 0 0

“Đây là một phần của một xu hướng hướng tới một độc đoán khó khăn game 7 vien ngoc rong hơn nhiều hoặc khắc nghiệt hơn ở Trung Quốc”, Đức cha nói thêm. “Bởi vì, cuối cùng, mục đích của ông là để Trung Quốc có độc nhà nước game 7 vien ngoc rong nhiều hơn nữa cao hoạt động, độc đảng. Nhưng để đạt được điều đó nó sẽ không thể là một cửa quyền mềm nó sẽ là một độc đoán khó khăn. Đó là khá rõ ràng những gì chúng ta đang thấy ở đây. ”

game 7 vien ngoc rong

Bandurksi nói thật khó để dự đoán những hậu quả cho đã ảm đạm cảnh Chơi 7 viên ngọc rồng nokia quan truyền thông Trung Quốc của Trung Quốc trong việc làm tăng sự kiểm duyệt và áp suất. Nhưng các điềm báo là xấu. “Tất cả những dấu hiệu đã được dòng rất khó khăn,” ông nói.

Zhang Lifan, một thẳng thắn Bắc Kinh sử, cho biết ông tin rằng cuộc chiến Xi để khẳng định mình là “chủ nhân thực sự” của phương tiện truyền thông của Trung Quốc vừa là một “phản công” chống lại một dư luận ngày càng hoài nghi và một nỗ lực để chống lại những thách thức chính trị trong đảng.

game 7 vien ngoc rong

Khi làm như vậy, ông đã làm giảm các phóng viên tại các cửa hàng như Chơi 7 viên ngọc rồng 2016 camera quan sát để ít hơn một đảng Cộng sản “hậu cung”.

“Họ là một nhóm các công chức. Họ không phải là nhà báo nữa. Họ là cơ quan ngôn luận của đảng. Họ chờ đợi vào đảng “, Zhang nói.

Related Articles

Add Comment