Để tạo ra một HDR bạn sẽ hợp nhất 3-4 hình ảnh khác nhau để tạo ra một HDR duy nhất c200 hay 320i

Category: Lời yêu thương 0 0

Đây là bước tốt để tránh bụi hoặc trầy xước. Dĩ hướng dẫn sử dụng c200 nhiên, vẫn còn một số bước và thông tin bạn hướng dẫn sử dụng c200 cần biết. Chỉnh sửa các bức ảnh sẽ cho bạn chơi với sáng tạo của bạn trong việc điều chỉnh hình ảnh như bạn thích và. Làm thế nào để làm cho hình ảnh HDR – cải thiện nhiếp ảnh của bạn

Hình ảnh này: bạn đang đi bộ bên ngoài với. Bạn đang nghĩ về làm thế nào tốt đẹp hình ảnh này sẽ xem xét trên tường của bạn và làm thế nào bạn chỉ cần. Đó là chỉ có một điều thường trực trong cách của bạn: trong bối cảnh có nhiều độ tương phản, và không có một. Bạn chọn để ánh sáng bầu trời đúng hoặc đất/bóng? Nếu bạn muốn biết làm thế nào để làm cho hình ảnh HDR. Hình ảnh phạm vi năng động cao là một hình ảnh có chi phí bảo dưỡng mercedes c200 một phạm vi lớn hơn năng chi phí bảo dưỡng mercedes c200 động của chói và nó cho phép bạn để. Không giống như mắt người một máy ảnh không thể chụp tuyệt vời đó một sự khác biệt của tương phản trong một. Để tạo ra một HDR bạn sẽ hợp nhất 3-4 hình ảnh khác nhau để tạo ra một HDR duy nhất. Bạn sẽ cần theo thứ tự để làm việc này:

Một máy ảnh cho phép bạn thay đổi các cài đặt theo cách thủ công. Nó không phải là một máy ảnh phản xạ, bất kỳ máy ảnh sẽ làm, nhưng bạn có thể thay đổi các thiết lập. Nếu bạn không thể thay đổi các thiết lập, nhưng bạn có thể chụp ảnh ở định dạng RAW cũng sẽ làm như bạn sẽ.

Một chân.

Điều này cho phép bạn để có một vài hình ảnh khác nhau mà không rối tung lên khung hoặc bắn của bạn.

Ảnh chỉnh sửa phần mềm. Điều này có thể là bất cứ điều gì từ Photoshop với GIMP, đó là miễn phí để tải về. Tiếp theo bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để làm cho hình ảnh HDR.

Hiện có hai cách để c200 hay 320i làm cho c200 hay 320i một. Phương pháp đầu tiên mà tôi sẽ giải thích mất thời gian nhưng nó có một kết quả tốt hơn. Dưới đây là các bước:

Làm thế nào để làm cho hình ảnh HDR – bước # 1:

Chọn một chủ đề mà bạn muốn chụp.

Related Articles

Add Comment