Một giờ sau, tốp xo vượt dào an toàn máy rửa xe giá rẻ

Category: Thư giãn 0 0

Phu Nốc Cốc là ngọn núi cao trên đường từ Bản Ban lên. Đường đèo một bên là núi cao, một bên là vực sâu.

Máy máy hút bụi giá rẻ bay Mỹ thường chọn đây để tập trung đánh máy hút bụi giá rẻ phá. Mùa khô nơi đây đá vụn thành bụi, ngập nửa bánh xe; mùa mưa lở đồi, lở núi, đất đổ xuông đường, tạo thành. Trên các mỏm niíi cao quanh đó là sào huyệt của phỉ Mèo.

Bọn này hàng ngày chỉ điểm, gọi máy bay địch đến, khi xe ta xuất hiện trên đường.

Chúng còn trực tiếp tiến công các đoàn xe của ta bằng mìn và súng bộ binh. Vào một đêm trăng, đến gần sáng, đường mới thông xe. Một tốp bốn xe chở toàn hàng ưu tiên cấp thiết cho chiến trường, nhưng đã bị tắc đường hai đêm, bây giờ phải. Bọn phỉ chờ cho tốp xe của ta lên đến giữa đèo, thì gọi máy bay ném bom phá đường phía trước và chặn đường. Lũ phỉ mặc toàn quần áo đen, nhẩy lốc phốc như khỉ qua các mỏm đá, miệng hò hét, ào xuống để cưđp hàng, đốt. Tình hình hết sức nguy cấp, trạm chỉ huy giao thông trên đèo gọi về báo cáo sở chỉ huy tiền phương của binh trạm. Một quyết định táo bạo được thực hiện. Trên tốp xe này có tiểu
độl Gtitxh V#v WWf lo* Mu (tưựN iónh te! một chuAn bị.

Ệộ ^ộj bán máy phát điện vậu «at Ềếỳ- nhunfî l)W KM°» tậ® * liìinh nhơn/: pftng bán máy phát điện sụ te uhờ \tịrh iWu gỉín Tiểu iliWHi phao oao xạ. Pháo rao xa 37 ly được lỏnlì chuyến phần tư bán,
T ự TI V 4
dồn đập ná xuốĩlg Iáo mỏm tilth Một đơn vị Pa-thét. Hai đội công máy rửa xe giá rẻ bình vđỉ xe ủi từ liai dầu Môn lại, cấp tốc sửa máy rửa xe giá rẻ đường. Một giờ sau, tốp xo vượt dào an toàn. Chiến sĩ công binh bên đường giơ xẻng lỏn chào vui vồ theo truyền thống cua công binh vện tải. Chiến sĩ lái xe, không rời vô lăng, đánh mát chào diíp lỗ, tiếp tục cho xe vượt đèo. Mùa mưa năm ấy công bỉnh trạm đường số 7 được lệnh nghiôn cứu mơ một con đường tránh đèo Phu Nốc Cốc và phái.

Related Articles

Add Comment