Tôi đã hèn nhát thì ráng mà chịu tết dân tộc khmer

Category: Pháp luật 0 0

Những lời chào : Lát. nữa nhé ầầ tôi nay chỉ là những cảu từ biệt.

Tôi tìm Angie. Nhưng dáng nàng ẩn hiện trong bóng đêm. Cái trò chơi ánh sáng làm tôi mỏi mệt. Tôi muốn giă từ Roy và bạn hữu dân tộc tày một cách dân tộc tày lịch sự.

Tôi mời cả hội : Katharine, Rudy, Rony, Milfred và ông chồng già bà ta, dự bữa ăn tối tại nhà hàng Carmel. Họ đặ có một chương trình cho hôm sau, nhưng họ chấp nhận cuộc chén quan hà một cách vui vẻ. Tôi cũng cô giữ thế diện bằng một khoản chi tiền nho nhỏ. Vối sô tiền ít ỏi còn lại, tôi có thể sống mười hai hôm nữa tại Hoa Kỳ.

Phải tìm một chỗ trọ rẻ tiền bên bãi biển. Tôi quyết định tìm lại một khách sạn ỏ Santa Cruz mà trưốc kia tôi đã từng lao động lén lút. Lão quản lý khách sạn sợ bị kiểm tra đã cho tôi thôi việc. Khách sạn này xây trên một bò thành, là một nơi rất được ưa chuộng và tìm đến tết dân tộc khmer của giối trung tết dân tộc khmer lưu Mỹ. Đếm trứốc hôm ra đi, mệt cả dân tộc thái người vì bất dân tộc thái màn, tôi lập lại bảng thông kê những lầm lỗi của mình.

Giữa tuổi hai mươi, hăm lăm, tôi đã đi khắp đó đây, theo những chuyến máy bay thuê riêng ồ Luxembourg, ỏ Bruxelles, ỗ. Thòi ấy, đáng lẽ tôi hòa mình vào đám người cư trú bất hợp pháp và tạo cho mình mot cái ”ổ chuột” nào đó thì. Tôi đã hèn nhát thì ráng mà chịu. Alfonso chất valỉ của tôi lên xe. Tôi cho anh ta nồm đôla puộc-boa. Roy, đứng lên tiễn tôi đi.

Related Articles

Add Comment