Tôi đi nằm và chìm đắm trong một giấc ngủ không yên Vertu Constell Pure Chocolate màu socola cũ

Category: Giáo dục 0 0

Thay cho những bó Hoa tươi, tôi luôn luôn gửi tặng những cái mỉm cười, chúng rẻ tiền hơn.

Tôi có nụ cười của bọn nhà giàu, nhất là khi cập kính râm che khuất cái nhìn lo lắng của tôi. Tôi thường hay ảo tưỗng trước những con người bình dị, nhưng lại không đứng nổi quá năm phút trưốc một người. Và ở một trình độ. Tôi đi nằm và chìm đắm trong một điện thoại nokia 8800 giấc ngủ điện thoại nokia 8800 không yên. Tôi bồng Vertu Constell Pure Chocolate màu socola cũ bềnh trong Vertu Constell Pure Chocolate màu socola cũ giấc mơ. Tiềm thức của tôi báo rằng tôi có thê tỉnh giấc khi nào tôi muốn. Một người đàn bà đang chạy bên hồ tắm.

Tôi đuổi theo nàng. Tôi muôn nói chuyện vối nàng. Tôi vừa níu được vai nàng và qua) nàng ngoảnh lại điện thoại vertu phía tôi thì tôi thét lên điện thoại vertu .

Nàng đã chết. Tôi thấy một cái sọ với những hô mắt trổng rỗng. Tôi bỏ chạy. Nàng đuổi theo rất nhanh, chân như không chạm đất. Nàng sắp túm được tôi.

Một tiếng cộc khá mạnh làm III tỉnh giấc. Tôi vừa húc đầu vào một góc nhọn của chiếc bàn đêm. sắp có một cục u giữa trán. Tôi đứng lên, ra hành lang tìm cái máy nưốc đá. Tôi mỏ ngăn dưới, những cục nước đá hình lập thế rơi xuống ngạn như ỏ những bàn quay xồ sô.

Related Articles

Add Comment